So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
GPHĐ số: 02372/SYT-SPHĐ

Bảng giá

Ngày đăng: 14:09:00 16-11-2017
 
   1.KHÁM TỔNG QUÁT
  Đơn vị Giá tiền
Khám và tư vấn Lần Miễn phí
Chụp phim X-quang 1 phim 50.000đ
  2. NHA CHU
  Đơn vị Giá tiền
Cạo vôi và đánh bóng 2 hàm 300.000đ - 500.000đ
Điều trị nha chu 1 hàm 600.000đ - 1.000.000đ
Thổi vết dính + đánh bóng 2 hàm 200.000đ 
Nạo túi nha chu  1 răng 200.000đ
  3. NHA KHOA TRẺ EM
  Đơn vị Giá tiền
Cạo vôi và đánh bóng trẻ em 2 hàm 200.000đ
Trám răng sữa 1 xoang 100.000đ - 150.000đ
Trám sealant phòng ngừa 1 răng 200.000đ
Chữa tủy răng sữa 1 răng 700.000đ - 800.000đ
Nhổ răng sữa ( bôi tê) 1 răng 150.000đ
Nhổ răng sữa ( gây tê) 1 răng 200.000đ
Chỉnh nha phòng ngừa trẻ em 2 hàm 10.000.000đ - 15.000.000đ
  4. TRÁM RĂNG
  Đơn vị Giá tiền
Trám tạm 1 xoang 150.000đ
Trám răng thẩm mỹ 1 xoang 300.000đ - 500.000đ
Đắp mặt răng thẩm mỹ 1 răng 500.000đ - 700.000đ
5. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
  Đơn vị Giá tiền
Chữa tủy răng vĩnh viễn 1 răng 1.300.000đ - 1.500.000đ
Chữa tủy lại 1 răng + thêm 500.000đ
Đặt chốt - trám kết thúc 1 răng 700.000đ - 800.000đ
  6. NHỔ RĂNG - TIỂU PHẪU
  Đơn vị Giá tiền
Nhổ răng vĩnh viễn thường 1 răng 500.000đ - 1.500.000đ
Nhổ răng khôn 1 răng 1.000.000đ - 3.500.000đ
Nhổ răng khó - Tiểu phẫu 1 răng 2.500.000đ - 4.000.000đ
Cắt nạo chóp 1 răng 2.500.000đ - 3.500.000đ
Rạch abces 1 răng 200.000đ
  7. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
  Đơn vị Giá tiền
Tháo mão - cắt cầu răng 1 răng 300.000đ
Răng tạm nhựa 1 răng 100.000đ
Răng kim loại toàn diện 1 răng  1.200.000đ - 2.800.000đ
Răng sứ kim loại 1 răng 1.200.000đ - 4.500.000đ
Răng toàn sứ Cercon - Zirconia 1 răng 6.000.000đ
Mặt dán sứ 1 răng 7.000.000đ
Cùi giả kim loại 1 răng 300.000đ
Cùi giả sứ zirconia 1 răng 1.500.000đ
  8. PHỤC HÌNH THÁO LẮP
  Đơn vị Giá tiền
Răng nhựa Mỹ 1 răng 800.000đ
Răng composite 1 răng 1.000.000đ
Hàm khung kim loại 1 hàm 3.000.000đ
Hàm nhựa mềm Biosoft 1 hàm 3.000.000đ
Lưới lót chống gãy 1 cái 500.000đ
Đệm hàm 1 hàm 500.000đ
Vá hàm gãy vỡ 1 hàm 300.000đ
  9. TẨY TRẮNG RĂNG - GẮN HẠT
  Đơn vị Giá tiền
Tẩy trắng răng thẩm mỹ bằng đèn lạnh 2 hàm 2.500.000đ
Tẩy trắng răng công nghệ Lazer của Mỹ 2 hàm 5.000.000đ
Thuốc tẩy trắng tại nhà của Mỹ 1 ống 300.000đ
Máng tẩy trắng tại nhà 1 cặp 500.000đ
Máng chống nghiến 1 cái 3.000.000đ
Gắn hạt xoàn của khách hàng 1 hạt 400.000đ
  10. CHỈNH HÌNH RĂNG
  Đơn vị Giá tiền
Chỉnh nha mắc cài kim loại  2 hàm 40.000.000đ 
Chỉnh nha mắc cài sứ 2 hàm 50.000.000đ 
Máng duy trì chỉnh nha 1 cặp 800.000đ
  11. IMPLANT
  Đơn vị Giá tiền
Implant 1 trụ 900 USD - 1.400 USD
Ghép xương 1 răng 200 - 300 USD


 
Tags:
Đặt hẹn
Form đặt hẹn
0909100129